Dashboard
Vers idee
Een investment banker kwam bij Muntjewerf met het idee om een inspiratie app te ontwikkelen, waarmee mensen gemakkelijk nieuwe rolmodellen kunnen opspeuren via hun connecties en interesses. Een jong idee dat onder de loep moest worden genomen om te achterhalen of (1) het idee overeind bleef in een grondige analyse en (2) hoeveel het project zou kosten. Muntjewerf onderzocht voor de investment banker de macrotrends op de mobiele internetmarkt en de ‘geheimen’ van de succesvolste apps op het moment. Door de specifieke kennis van Muntjewerf over mobiele applicaties en potentiële concurrenten, kon hij de investment banker gericht advies geven over een focus van zijn businessidee. Daarna werd het idee getest door interviews af te nemen met app experts. Vervolgens ging Muntjewerf aan de slag met het schrijven van de businesscase. Hij rekende het businessmodel door en gaf aan wat de exacte investering zou moeten zijn om de app daadwerkelijk te lanceren. Hij gaf advies over vervolgstappen en vroeg offertes aan bij bouwers van mobiele software. Na afronding van het traject had het idee van de investment banker een essentiële ontwikkeling doorgemaakt: het idee stond in een paar zinnen op papier, de grootte van de markt was in kaart gebracht, net als de belangrijkste concurrentie en er was een helder zicht op de kosten en het onderscheidend vermogen van de app. Een solide risicoanalyse voor de investment blanker om een afweging te kunnen maken over zijn app avontuur.