Thu, 01 Oct 2020 09:55:18

Deel 3: Eén Business Matchmaker, vier c’s en een wildcard

  • Daan Muntjewerf

Door business ideeën in te delen op basis van de assen doelgroep en risico, - zoals omschreven in de vorige blog - bleek het mogelijk om verschillende soorten ideeën te bundelen in groepen. Per kwadrant in de matrix ontstond zo een categorie die het beste aansloot op de benadering van de doelgroep en het reële risico in deze kwadranten.
Tussen de categorieën bestaat in het model verder geen hiërarchie, de ene categorie is niet beter dan de andere. De business ideeën in het model zijn onderverdeeld in conclusies, cowboys, contouren en conversies. Daarnaast is er een wildcard voor de verstopte coca-cola’s van deze wereld.

Een greep uit de business ideeën die binnen de matrix werden gebundeld: High potential bij een grote bierbrouwer start een bedrijfje in bordspellen, klant van een videotheek heeft het gehad met de boetes die hij moet betalen voor Apollo 13, filmakers met een script over een groep hangjongeren in het dorp Maaskantje, twee twintigers die een personal computer bouwen in hun garage, ontwikkelaar van een zoekmachine die Google en Yahoo als belangrijkste concurrenten ziet, oud-Hyves medewerker die een app over foodblogs bouwt, een muziekproducent die samen met een gids audiotours in Amsterdam gaat maken en een tech start-up met founders zonder tech kennis.
Bovenstaande combinatie van werkprojecten en deskresearch bleken binnen de Matchmaker te bundelen tot vier verschillende categorieën.

afbeelding: vier soorten business ideëen en een wildcard

Goede conclusies geen illusies.

Allemaal conclusies die pas aanslaan als ze gebaseerd zijn op betrouwbare getallen. Founders van deze business ideeën hebben daarom vaak –tijdens eerdere banen - ervaring opgedaan binnen een sector of bedrijfstak, beschikken over kennis van de markt en kunnen daardoor kraakhelder uiteenzetten waarom hun idee een uitstekend business idee is.

Neem het ontstaan van het broodbeleg bedrijf Fred & Ed. Een merk kinderbeleg dat in tubes in het schap van de supermarkt staat. Dat er in het ‘broodbeleg segment’ ruimte was voor een kindermerk, daar komen alleen onderzoekers binnen de fast moving consumer goods sector achter. In dit geval waren het twee medewerkers van Unilever die tot deze conclusie kwamen. Het concern deed echter niets met hun bevindingen en het duo besloot het kindermerk zelf in de markt te zetten.

Mijn probleem wordt jouw oplossing

hij besloot met twee vrienden
om dit probleem op te lossen

Dan is er de categorie ideeën, kwadrant rechtsonder, die een probleem van de bedenker als uitgangspunt hebben. Een probleem waar de bedenker een oplossing voor heeft bedacht. Een oplossing die vervolgens de aandacht moet gaan trekken van een groep gebruikers die hetzelfde probleem ervaren.
Hoeveel gebruikers dit gaat worden, hangt af van het aantal keer dat de oplossing van de bedenker wordt omgezet, de conversie, in de oplossing van een gebruiker. Deze doelgroep is vooraf slechts in algemene termen te beschrijven, in het begin klein met alleen de bedenker en een paar handlangers, maar het aantal gebruikers kan ook razendsnel oplopen als de juiste snaar wordt geraakt met een oplossing.

Net als bij Jawed Karim. Die baalde zo dat hij het ‘Nipplegate’ filmpje van Janet Jackson en Justin Timberlake niet kon terugvinden op het internet, dat hij samen met twee vrienden besloot om dit probleem op te lossen door een eigen website te bouwen voor het kijken van filmpjes. Op 23 april 2005 uploadde hij de eerste video Me at the Zoo en sindsdien groeide het aantal Youtube gebruikers uit tot meer dan een miljard.

De koningshand

De derde categorie, kwadrant linksboven, is die van de cowboys. De bijnaam cowboys verwijst naar een combinatie van speelkaarten, twee koningen, die een pokerspeler in zijn handen kan hebben aan het begin van een pokerronde Texas Hold’ em.
Deze koningshand vormt, aangevuld met de drie kaarten die nog gaan volgen, meestal de winnende hand van het potje. Beginnen met cowboys in de hand geeft de pokerspeler een gevoel van onoverwinnelijkheid, ook al heeft hij pas gewonnen als alle kaarten op tafel liggen.

De basis van het business idee is
ijzersterk, het zelfvertrouwen groot

Zo ook bij cowboy business ideeën. De basis van het business idee is ijzersterk, het zelfvertrouwen groot, maar het business idee is nog niet af en het kan pas beoordeeld worden als alle kaarten op tafel liggen. Tot die tijd heeft een bedenker een veelbelovend halfproduct in handen.
Een halfproduct dat vaak voldoende basis biedt om te jagen op een financier. De cowboys in eigen hand worden dan gecombineerd met de kaarten van een mogelijke financier. Om hun business ideeën te realiseren verwerken bedenkers de ideeën van financiers, of andere mensen die hun winkans vergroten, in hun plannen. Met een succesvolle match als resultaat.

Bedenkers met patenten op uitvindingen, komen vaak voor in deze categorie . Ze hebben op papier iets heel waardevols in handen, maar tegelijk is één beschermd product nog geen productielijn en zonder distributiekanalen, marketing & sales zijn deze producten niet zomaar verkocht.
De bedenker kiest daarom de partijen of financiers die hem het beste aanvullen op dit soort onderwerpen. Een werkwijze die al teruggaat naar de tijd van Thomas Edison. Hij richtte op basis van een gloeilamp patent in 1878 de Edison Electric Light Company op, samen met J.P. Morgan en leden van de Vanderbilt familie. De patent-holding company groeide daarna binnen een decennium uit tot een aaneenschakeling van succesvolle dochterbedrijven, die uiteindelijk via een fusie bij elkaar werden gebracht onder één naam: General Electric.
Eén papiertje met juridische bescherming groeide zo in een eeuw uit tot één van de allergrootste mastodonten op de wereldmarkt, met tegenwoordig meer dan 140 miljard omzet per jaar.

Land in zicht

De laatste categorie, kwadrant rechtsboven, is de categorie ideeën die samen te vatten is als ‘contouren’. Hier hebben bedenkers business ideeën die nog niet meer zijn dan vage contouren aan de horizon. Het zijn schetsen van een bevlogen denker die op de barricade gaat staan, zijn vinger een kant op wijst en aangeeft dat hij daar heen wil, omdat hij in de verte iets denkt te zien wat de moeite waard is.
Als de contouren inderdaad het beloofde land blijken te zijn, en een grote doelgroep heeft de bedenker in zijn voetsporen gevolgd, dan zal de bedenker als een visionair op een voetstuk worden gezet. Als de contouren een fata morgana blijken te zijn, dan is de bedenker een desillusie rijker en de financier een stuk armer.

In het kwadrant van de contouren bevinden zich veel van de grote jongens van het ondernemen. Veel founders-in-de-dop kijken daarom op tegen de bankrekeningen, trackrecords en visies van mensen als Richard Branson, Steve Jobs of Elon Musk.
Nu is inspiratie opdoen natuurlijk altijd waardevol, genoeg biografieën ook om uit te kiezen, maar wie echt wil meedoen met visionairs kan beter niet alleen de visie van een andere bedenker kopiëren. Zelf nadenken over de contouren van een game changing business idee is hier het uitgangspunt voor succes.

Zwijgend goud

Tot slot de wildcard. De verstopte Coca-Cola’s die hun weg niet vinden naar de Business Matchmaker. Wanneer een product of dienst wordt vergeleken met het merk Coca Cola, de Coca-Cola’s van de wereld, dan is de metafoor bedoeld om duidelijk te maken dat het vooraanstaande en gerespecteerde spelers op hun markten zijn. De verstopte Coca-Cola ideeën zouden dat ook kunnen zijn, als de bedenker er meer mee zou doen, maar door duizend-en-één redenen komt dat er niet van.

bewaard in het achterhoofd, beschreven
in notieboekjes, opgeslagen in werkmappen

Stel bijvoorbeeld dat apotheker John Pemberton, die het recept voor Coca-Cola bedacht, het recept alleen had bewaard in een archief, samen met allerlei andere recepten, door was gegaan met z’n dagelijkse werkzaamheden en al deze niet uitgeprobeerde recepten na zijn pensioen bij het oud papier had gezet. Dan zou hij nooit geweten hebben welk miljoenen idee hij in handen had.
Gelukkig besefte John Pemberton dit wel op tijd en besloot hij het recept te gebruiken voor een siroop en vormt het nu de mysterieuze basis van de bekendste frisdrank op aarde. Bij de verstopte Coca-cola’s van deze wereld gaat het om ideeën die bestaan uit zwijgend goud.

Ze worden bewaard in het achterhoofd, beschreven in notieboekjes, opgeslagen in werkmappen en uitgetekend op vergeelde bierviltjes. Daar wachten deze ideeën vervolgens in stilte of ze ooit aan de beurt komen. Bedenkers zouden deze ideeën beter meteen kunnen verspreiden onder vrienden en collega’s, om zo te kijken welke idee bovengemiddeld goed is. Een kleine club vertrouwelingen kan zo inschatten hoeveel zwijgend goud een bedenker met zich meedraagt.

Voor de verstopte Coca-Cola ideeën van deze wereld wordt de deur naar financiers op een kier gehouden, omdat er altijd een stille hoop is dat mensen als een dolle met hun beste ideeën aan de slag gaan. Voor de founders-in-de-dop binnen de Business Maker blijft verder de hamvraag: hoe kom ik met mijn business idee op een efficiënte manier aan een financier.

Conclusies, conversies, cowboys, contouren en hun bedenkers op zoek naar manieren om een bedrijf te starten. Van klein en concreet tot groot en oneindig; de volgende blog gaat over de vormen van financiering die goede matches maakten binnen de matrix.

afbeelding: De matrix met merken uit het blog